Loading...

Tìm kiếm

1 kết quả tìm thấy với từ khóa: " cách thức thắp nhang"

Lịch sử của việc thắp hương nhang
lầm trong văn hoá Tâm linh: Dâng sao giải hạn >> HIỂU THÊM VỀ PHONG TỤC CÚNG LỄ TẠI GIA TỪ MỘT CUỐN GIA PHẢ >> Tìm hiểu về Bàn thờ tổ tiên của người Kinh 1. Khói hương trong tâm linh người Việt Dù không mê tín dị đoan, trong tâm thức mọi người Á Châu đều tin rằng nén hương khi đốt lên, cũng như một nhịp cầu vô hình...