Loading...

Tìm kiếm

2 kết quả tìm thấy với từ khóa: " lễ động thổ"

Lễ vật và bài khấn lễ động thổ khởi công xây nhà, sửa nhà, xây công trình
ngày xấu (ngày Hắc đạo, Sát chủ, Thổ cấm, Trùng tang, Trùng phục.....) và phải chọn giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng Thần Đất) và xin được làm nhà trên mảnh đất đó.. Đây là một tập tục có tính chất lâu đời được con cháu truyền lại và noi theo qua bao thế hệ.    Trước khi tiến hành lễ dâng hương đến các chư...

HIỂU THÊM VỀ PHONG TỤC CÚNG LỄ TẠI GIA TỪ MỘT CUỐN GIA PHẢ
1 mâm xôi 2 mạch, 20 khẩu trầu vàng hương các thứ chi hết 54 văn, cộng là 5 mạch. 3. Lễ Kỳ phúc Trước đây lễ động thổ cáo miếu: 1 con lợn, 1 con gà và xôi chi hết 3 quan 5 mạch, 3 chầu ca xướng chi hết 113 quan 5 mạch, cộng 117 quan. Nay lễ cáo miếu gà xôi, trầu rượu vàng hương nến chi hết 5 mạch. 4. Tiết vào hạ 15 tháng 4 Trước đây cúng...