Loading...

Tìm kiếm

1 kết quả tìm thấy với từ khóa: " marketing online"

Tuyển trưởng nhóm marketing online.
tốt - Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và các ứng dựng trên internet - Có khả năng lập kế hoạch Marketing Online  tổng thể / chi tiết cho từng nhãn hàng - Có khả năng Tổ chức, Quản lý, điều phối nhóm thực hiện kế hoạch được giao. - Có kỹ năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của nhân viên, các bộ...