Loading...

Tìm kiếm

9 kết quả tìm thấy với từ khóa: " sám hối"

Chủ đề: lau dọn và bài trí ban thờ ngày Tết
hỏa hoạn, Điều quan trọng là khi khấn lễ, cúng dâng thì tâm tín chủ phải thanh tịnh, (thường người ta phải sám hối cho tâm thanh tịnh sau đó mới dâng lời tắc bạch), đồng thời xin phát nguyện làm những điều lành để hồi hướng công đức cho tổ tiên, cha mẹ và người thân Xin cảm ơn ông...

Cách khấn Phật đơn giản và hiệu quả
hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm. Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con (1 lạy). >> Những điều cần biết khi đi lễ chùa >> Ý nghĩa của hoa sen trong Phật...

Những nghi lễ cần thiết cần làm khi người thân qua đời ( Tổng hợp )
chồng như áo, anh em như thủ túc, cha mẹ còn hơn tay chân là máu là mủ, ráng tụng 2 bộ kinh này để cho hương linh sám hối tội lỗi đã tạo khi còn sống, ngoài 2 bộ kinh A Di Đà, Địa Tạng, Lương Hoàng Sám và Thủy Sám nếu quý con, quý cháu của hương linh vừa mới qua đời có lòng thành tâm thì tụng bất cứ bộ kinh Đại Thừa nào của Phật cũng đều...

CÁCH CÚNG LỄ VÀ BÀI KHẤN NGÀY RẰM THÁNG 7
các Cụ Ngự linh tại gia Hiện linh về nhà Hưởng hoa hưởng lễ Chúng con cõi thế Tu thiết lễ này Dập đầu sám hối Bao tội sâu dày Bao điều non dại Trong đường ăn Nét ở bấy nay Chính lễ hôm nay Tâm đầy con xám nguyện Bằng sự tự nguyện Trước cửa Tổ gia Trên có Trời Phật Chứng giám cho chủ nhà Con xin các Cụ Hội đồng Tộc...

Cách khấn đơn giản và hiệu quả!
Tiên Đế Đại Vương, Anh hùng Liệt sỹ, Gia Tiên Tiền Tổ... đã cho chúng con có được ngày hôm nay...   - SÁM HỐI: Những tội lỗi chúng ta đã gây ra từ tiền kiếp cho đến nay, do Tham - Sân- Si ..., mong được các Chư vị đại xá...   - CẦU: Cầu cho Quốc Thái Dân An - Đất nước ngày càng hưng thịnh phát triển, cầu cho các chân linh anh hùng...

Những hiểu lầm về Phật, Pháp, Tăng khi đi Chùa của Phật tử
ở trong tình trạng đen tối nào, chúng ta không nên thất vọng. Chỉ cần bỏ lòng ích kỷ (Chấp Ngã) rồi thành tâm sám hối, quy y Tam Bảo, giữ giới, làm lành lánh dữ, tinh tấn sửa đổi. Nếu ngã thì đứng dậy, nếu sụp hố thì leo lên. Một lòng tin tưởng vào lời Phật dạy, gần gũi những bậc tu hành chân chánh. Với thời gian, chúng ta sẽ bớt khổ,...

Tìm hiểu sự khác nhau giữa cúng dường và siêu độ hương linh
rất khiêm tốn rằng:  "Suốt đời tôi, tôi không bao giờ muốn tham gia việc chạy theo các lễ hội 'tụng kinh, sám hối, Phóng Diệm Khẩu, Thủy Lục Không,' bởi tôi không đủ đức hạnh--đạo không đủ để cảm động người, đức không đủ để giáo hóa người. Chính mình còn chưa siêu độ được mình, thì làm sao có thể đi siêu độ các vong hồn?...

Thái độ của Phật tử Việt Nam hiện nay
tha tội. Đó chẳng qua nhờ Phật làm đối tượng để phát tâm ăn năn chừa cải và hổ thẹn. Có biết như thế thì sám hối mới hết tội. Chúng ta hãy trả đức Phật trở về vị trí của Ngài là bậc “Đạo sư”. Chúng ta cũng phải tu tập đúng với tinh thần Phật tử là tự độ, độ tha. Đừng bao giờ xem đức Phật đủ cả quyền năng ban phước, giáng...

Bàn về Nhân tướng và Nhân mạng
ngục đời đời không ra khỏi” (Kinh Dược Sư). Nghiệp nạn, thay vì dồn đến một cục lớn, với sự thành tâm sám hối, phát tâm phóng sanh và hành thiện nghiệp một cách ráo riết, sẽ được chia ra tiêu trừ. Thường một lễ cúng tốn rất nhiều tiền. Thiết nghĩ chỉ nên trích ra khoảng 10% phần trăm của lễ lượt đó hương hoa cúng thánh. 90% còn lại,...