Loading...

Tìm kiếm

1 kết quả tìm thấy với từ khóa: " tín ngưỡng phương đông"

Nhập hộ khẩu cõi âm - Sự mê tín và đôi dòng suy ngẫm
mã là villa biệt thự hay Roll Royce, BMW, rồi có cả trực thăng, du thuyền,.v..v.. Chỉ những ai chưa tiếp xúc với nền tín ngưỡng phương Đông mới trố mắt ngạc nhiên, còn lại phần lớn chúng ta hoặc lẩm bẩm câu thần chú “ôi chuyện hằng ngày ở huyện”, hoặc chỉ biết “thở dài trong câm nín” bởi mấy người dám “ý kiến ý cò” nền tín ngưỡng...