Loading...

Tìm kiếm

23 kết quả tìm thấy với từ khóa: " thành hoàng"

Lễ vật và bài khấn lễ động thổ khởi công xây nhà, sửa nhà, xây công trình
tín chủ con thành tâm kính mời:   - Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần. - Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương. - Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa. - Ngài Định Phúc Táo Quân, các Ngài Địa Chúa Long Mạch Tôn Thần và tất cả các vị Thần Linh cai quản trong khu vực này.   Cúi xin giáng lâm trước án chứng minh...

Sắp lễ và Văn khấn Tết Đoan Ngọ mùng 5/5
sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần, cúi xin các Ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời chư vị Hương...

Hội làng Việt - nét văn hoá ngàn năm còn mãi
Hội làng là một nét văn hóa của người Việt từ xa xưa, vào dịp mùa xuân, sau những ngày Tết náo nhiệt làng nào cũng có hội. Thường mỗi làng đều có một vị Thành Hoàng, những vị Thần có công trong việc khai hoang, mở đất, đem lại sự bình yên cho xóm làng. Cũng có vị là một vị võ tướng có công đánh đuổi giặc ngoại xâm đem lại sự bình yên cho...

Văn khấn cho dịp cúng giỗ
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.   - Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.   - Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.   - Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.   - Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại...

Tìm hiểu về Mẫu Thoải ( Mẫu đệ tam ) - Bà mẹ của sông biển
nước Thủy tề. Thượng Đế phong cho bà làm Nhữ Vương Nam Nữ Nam Hải Đại Vương nơi chính được thờ bà làm thành Hoàng là làng Viêm Xá, Huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc  Có truyền thuyết lại nói Mẫu Thoải không phải là một bà mà chính là nhiều bà. Các bà đều là con của Lạc Long. Trong số con cái sinh ra, Lạc Long Quân đã chọn ba người giao...

Tết Đoan Ngọ
hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án.   Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần, cúi xin các Ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.   Chúng con kính mời các cụ...

Ý nghĩa và bài văn khấn Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)
lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại...

Tiết Thanh minh và Văn khấn tảo mộ
nhân ngày………………(Ví dụ: Cuối năm, hoặc Thanh minh, hoặc thăm mộ) con xin cúi lạy Thần linh đất này, Thành hoàng bản thổ nơi đây, đất lành chim đậu, đức dày thanh cao, giữ lành công lao, có kết có phát nhờ vào thần quan, tôn thần long mạch cao sang, nhị thập tứ hướng nhị thập tứ sơn quanh vùng. Chọn đây an táng mộ phần, thỏa yên...

Văn khấn Ban Công Đồng
phủ công đồng hay Tứ phủ là một tín ngưỡng nằm trong của đạo Mẫu của Việt Nam.  Tứ phủ bao gồm: Thiên phủ (miền trời): có mẫu đệ nhất (mẫu Thượng Thiên) cai quản bầu trời, làm chủ các quyền năng mây mưa, gió bão, sấm chớp. Nhạc phủ ( miền rừng núi): có mẫu đệ nhị (mẫu Thượng Ngàn) trông coi miền rừng núi, ban phát của...

Nguyên tắc cơ bản khi đi lễ ở Đình, Đền, Miếu, Phủ
(bodetam.vn) - Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu. Các vị thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu là các bậc tiền nhân đã có công với cộng đồng làng xã, dân tộc trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của người Việt Nam. Tuy...