Loading...

Sự kiện

Đôi điều chú ý khi cúng lễ

Cập nhật: 13/03/2014 14:13:20
(bodetam.vn) - Trong tín ngưỡng thờ cúng dân gian của cộng đồng có rất nhiều điều lưu ý cần thiết khi làm lễ cúng tế, qua sưu tầm Hương nhang cổ truyền Bồ Đề Tâm xin cung cấp một vài điều quan trọng khi tổ chức dâng hương cúng lễ vào những sự kiện cơ bản để bạn đọc hiểu thêm về vấn đề này.
1- VÀO NHỮNG NGÀY CÚNG GIỖ GIA TIÊN
 
Nếu không có ban thờ Phật riêng, sẽ dùng ngay bàn thờ Gia Tiên làn ban thờ Phật cũng được! Trong
khoa cũng đã có đủ các bài thần chú để khai quang, sái tịnh, không phải mời thầy khai quang, sái tịnh nữa. Lễ nghi cúng Phật nên dùng hương, đăng và hoa quả là đủ; nếu muốn làm cỗ trai để cúng thì phải có mâm, bàn, bát, đĩa riêng sẽ làm.
Khi cúng lễ Phật tụng Kinh xong, sẽ tiến hành lễ vật cúng Gia Tiên, nếu không có lễ vật riêng để cúng Gia Tiên, thì cứ để y lễ cúng Phật mà cúng gia tiên cũng được, vì trong khoa đã có các bài thần chú để biến thức, ta cứ thành tâm đọc tụng tưởng niệm, sẽ được nhờ sức thiêng liêng của thần chú mà biến hoá ra chân cam mĩ vị.
 
2- CÚNG PHẬT CẦU NGUYỆN CHO VONG NHÂN MỚI MẤT
 
A- Cúng hàng ngày khi mai táng xong, nên lập bàn thờ vong ở bên ban thờ Phật; nam thờ ban phải, nữ thờ bên trái, cho tiện vong nhân lễ Phật nghe Kinh. Mỗi ngày một lần cúng Phật cầu nguyện và cúng chúc thực cho vong nhân, nếu cúng đúng giờ Ngọ thì hơn cả.
B- Cúng Phật bày tuần: Nếu vì hoàn cảnh bận, mà hàng ngày không cúng được, thì cứ bảy ngày lại cúng một tuần, theo cho đủ bảy tuần là vừa bốn chín ngày.
C- Cúng Phật vào tuần tứ cửu (49): Vì một cớ gì hàng tuần không cúng được, thì đến ngày 47 nên cúng Phật tụng Kinh, cầu nguyện cho vong nhân 3 ngày là đúng đến ngày 49. Vì ngày 50 là ngày định đoạt phúc nghiệp hay tội nghiệp cho vong nhân nên phải cầu nguyện trước đi 3 ngày cho vong nhân được nhờ công đức đó mà tiêu trừ nghiệp chướng sẽ được siêu sinh.
 
3- KHI TỚI CHÙA LỄ CẦU PHÚC 
 
Đến chùa trước nhất bạch với chủ chùa cho phép xin được sắp đặt tiến cúng, rồi sẽ làm khoa cúng. Phàm những khi có việc cúng Phật cầu nguyện, đều nên tụng Kinh Bát Nhã và nên niệm danh hiệu Phật A Di Đà và các danh hiệu Bồ Tát theo như khoa văn đã định.
 
4- THÍ THỰC VÀ PHÓNG SINH
 
Nhờ phúc duyên làm ăn được khá giả dư dật, thì những khi dự định lễ nghi cúng Phật, nên mua thêm lễ vật: Cúng Phật xong sẽ hạ xuống cúng thí thực, cúng xong ban phát cho người nghèo khó. Lại nên mua các loại sinh vật để phóng sinh, cho thêm phúc lành trọn lòng từ bi cứu khổ.
 
5- LẤY TÂM THÀNH THAY VÀO SỚ BIỂU
 
Theo lễ thường, thì những khi cúng Phật tụng Kinh là có sớ biểu, nhưng sớ biểu nào bằng thần chú của Phật và tâm thành của ta được. Trong khi cúng Phật cầu nguyện việc gì, ta cứ chăm chú định tâm tưởng Phật chứng minh cho việc ấy được như nguyện, hoặc cầu siêu cho vị nào, cũng cứ đọc tên huý vị đó mà cầu nguyện, lẽ tất nhiên vị đó sẽ được tế độ. Ta nên nhớ câu “Tâm động Quỷ Thần tri”.
 
6- CHÍNH NGÀY GIỖ CỦA NGƯỜI TIN PHẬT
 
Đối với việc cúng lễ, cần nhất trong lòng thành kính tinh khiết, có thế mới mong cảm ứng đến đạo thiêng cõi vô hình được.
Cho nên muốn lễ Phật cầu phúc, cầu siêu, trước ngày lễ Phật cần giữ trai giới lấy một ngày đêm, hôm sau cúng Phật tụng Kinh; có thế mới được toàn phúc. Còn như cỗ bàn theo tục lệ mà phải làm mặn, thì chỉ nên mua ở chợ, tuyệt đối không được sát sinh.
Nên nghĩ lại rằng: Ơn đức Tổ Tiên, cha mẹ còn nặng gấp mấy tình nghĩa anh em bạn hữu, nếu muốn bày đặt tiếp đãi nhau thì nên dành ngày khác, chớ lợi dụng cái ngày xúc cảm và hiếu đạo mà bày ra cái trò tiệc tùng khoái lạc, thì trái với chính nghĩa lắm. Thánh hiền sở dĩ đặt ra giỗ chạp là để một năm có mấy ngày hiến hưởng chân linh các đấng tiền nhân, mà nhóm họp anh em họ hàng sẽ cùng kỷ niệm công đức Tổ Tiên sáng nghiệp, ân thâm cha mẹ sinh thành. Khi lễ xong, ta nên đem những lời vàng ngọc di huấn và những công lao sự nghiệp bao đỗi gian nan của Tổ Tiên, cha mẹ ra mà giảng giải để khuyến khích cho hậu lai noi theo đạo làm người.
Nếu nhà nào cũng theo một cách giỗ tết có tinh thần đạo đức như vậy, thì luân lý gia đình là gì mà suy vi, phong hoá xã hội làm gì mà đồi bại.
 
 
 
 
 

Thích và chia sẽ trang này:Facebook
Các tin khác: