Hương Trầm Cao Cấp

250.000VNĐ

Chỉ tiêu: Mật độ khói 29%
Thời gian cháy 90 phút
Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất
Số lượng: 50 nén