Hương Trầm Ngắn 88 nén

60.000VNĐ

Chỉ tiêu: Mật độ khói 29%
Thời gian cháy: 40 phút
Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất
Số lượng: 88 nén