Lưu trữ thẻ: hồ tây

Cuối tuần cùng khám phá ngôi chùa cổ đẹp của Hà Nội

Hà Nội có rất nhiều chùa chiền, đền miếu. Có thể kể ra đây một số ngôi chùa, đền nổi tiếng nào Kim Liên, Một Cột, Liên Phái, Quán Sứ, Thái Cam… Nào đền Quán Thánh, Bích Câu đạo quán, đền Bạch Mã, đền Lý Quốc Sư… Riêng Trấn Quốc vẫn thuộc loại chùa cổ […]