Lưu trữ thẻ: nguyễn xí

Tìm hiểu về đền thờ Ông Hoàng Mười – Nghệ An

(Bồ đề tâm) – Đền thờ ông Hoàng Mười hay còn gọi là Mỏ Hạc Linh Từ ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đền thờ ông Hoàng Mười là ngôi đền nổi tiếng ở Nghệ An thờ đạo Mẫu Tứ phủ, vị thần được thờ chính là ông Hoàng Mười. Đền được xây dựng […]