Lưu trữ thẻ: thơ hay

Nhớ Tết Đoan Ngọ Xưa

“Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng 5” Tết Đoan Ngọ, ngày xưa còn nhớ Bảnh mắt ra : rôm xẩy cắn thịt da Tụt khỏi giường là ào ra ao tắm Bắt “chuồn chuồn cắn rốn”… cùng lũ bạn nhẩn nha… * Rồi về nhà : sà vào lòng mẹ : – một bát […]