Hương Trầm Vòng 24h

60.000VNĐ

Chỉ tiêu: Mật độ khói 29%
Thời gian cháy: 24 giờ
Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất
Số lượng: 5 vòng/hộp