Hương Trầm Phúc Lộc Tài 99 nén

100.000VNĐ

Chỉ tiêu: Mật độ khói 29%
Thời gian cháy: 40 phút
Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất
Số lượng: 99 nén
Chiều dài: 29 cm