Lưu trữ thẻ: chư tiên

Tượng Phật nằm trên mái chùa dài nhất châu Á

Tượng ở chùa Hội Khánh (Bình Dương) dài 52m, cao 12m, an vị trên độ cao của mái chùa cách mặt đất 24m, xung quanh là 840 cánh hoa sen và các chư tiên, đệ tử tề tựu. Vừa qua, tổ chức Kỷ lục châu Á tại Ấn Độ đã công nhận tượng Đức bổn sư Thích […]