Lưu trữ thẻ: về nhà mới

Sắm lễ và văn khấn lễ nhập trạch về nhà mới

(bodetam.vn) – Lễ Nhập Trạch (lễ dọn vào nhà mới, có thể là nhà tự xây cất hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. Hương nhang cổ truyền Bồ Đề Tâm xin giới thiệu cơ bản về việc sắm lễ, và bài khấn […]