Hương Trầm Đặc Biệt 99 nén 36 cm

100.000VNĐ

Chỉ tiêu: Mật độ khói 29%
Thời gian cháy: 55 phút
Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất
Số lượng: 99 nén
Chiều dài: 36 cm