Các ngày tiệc chính trong năm của tín ngưỡng Tứ phủ

Các ngày Tiệc chính trong năm để cho các đệ tử con cái tứ phủ cũng như muôn dân trăm họ được biết rõ về các ngày tiệc mà tìm đến cửa các Ngài nhé !

Ngày 15,16/2:ngày tiệc của Chúa Bói Đệ Nhị Nguyệt Hồ(ngự tại Ga Kép-Bắc Giang).
-Ngày 20/2:Tiệc Mẫu Mẹ đệ nhị Thượng Ngàn, Lê Mại Đại Vương,sơn trang công chúa.Ngày này muôn dân tưng bừng mở hội chủ yếu là ở đền Đông Cuông Tuần Quán và trên Tuyên Quang.
-Ngày 3/3:Tiệc Mẫu Liễu Hạnh(Quỳnh Hoa công chúa):
Giờ dần mồng 3 tháng thìn
Đôi mươi mốt tuổi Mẫu rẽ duyên phàm trần
-Ngày 17/3 tiệc chầu Bát-Bát Nạn Tướng Quân(đền Tiên La- Thái bình):
Tiệc tháng ba vào ngày mười bảy
Công đức bà dân chúng chẳng quên
Tiên La xây điện lập đền
Nhớ ơn Chầu bát thờ trên Thái Bình

-Ngày 5/5:Tiệc Vương Cô đệ nhị Trần Triều Đại Hoàng công chúa chính cung.
-Ngày 10/5:Tiệc Chầu Lục cung nương ngự tại đền 94 Bắc Lệ linh từ tối tú anh linh:
Tháng 5 giờ tí mùng 10
Sinh ra Chầu Lục khác người trần gian.
-Ngày 25/5:tiệc chính của Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh trấn thủ Ninh giang uy phong lẫm liệt:
Ngày hai nhăm tháng năm, Quan lớn bị bắt giam ở chốn sông Kỳ Cùng .

-Ngày 12/6:Tiệc Cô Bơ Thoải Phủ (thờ tại đền Ba Bông-Thác Hàn):
” Dù ai buôn bán trăm nghề
12 tháng 6 phải về đền Ba Bông ”
-Ngày 16/6:Tiệc Chúa Bà Năm Phương (Bản Cảnh Chúa Bà-Bạch Hoa công chúa) đền chính của Chúa được thờ tại đền Cấm và đền Cây Đa 13 gốc tại đất Hải Phòng:
” 5 phương 5 miếu rõ ràng
Ngũ Phương Bản Cảnh quyền hành tối linh “.
-Ngày 24 tháng 6 tiệc Quan Lớn Bơ Phủ Trấn thủ Lảnh giang-xích Đằng:
“24 tháng 6 đản nhật đức tôn thần
Hòa chung nam bắc muôn dân con đảo cầu” .

-Ngày 17/7 tiệc Quan hoàng Bảy trấn thủ Bảo Hà ( Lào Cai )
-Ngày 20/8 tiệc đức Đại Vương Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương tại đền Kiếp Bạc, Hải Dương.

-Ngày 22/8 tiệc đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (tại đền Đồng Bằng-Thái Bình )
-Ngày 9/9 tiệc Cửu Trùng Vương Mẫu
-Ngày 19/9 tiệc cô chín đền Sòng (Thanh Hóa ).
“Dù ai buôn bán xa gần
19/9 phải về đền cô”

-Ngày 20/9:Đại tiệc Công Đồng Tiên Thánh Bắc Lệ Kì Cùng Lạng Sơn .
-Ngày 10/10:tiệc đức Thánh Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An:
“Trần Gian mở tiệc mừng vui
Đông về nhớ đức Hoàng Mười giáng sinh”.

-Ngày 1/11: tiệc Đức ông Trần Triều Phò Mã PHạm Ngũ Lão tướng quân.
-Ngày 11/11:tiệc Quan Lớn Đệ nhị Giám Sát cai quản thượng ngàn.

**********************
-Tiểu hương-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *