Lưu trữ thẻ: giỗ tổ nghề

Tìm hiểu về Tổ nghề sân khấu và những điều kiêng kỵ

(bodetam.vn) – Thờ tổ nghề được coi là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự biết ơn những vị sáng lập, mở mang tri thức ngành nghề cho nhân dân, di dưỡng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Ngày 12/8 âm lịch hàng […]